legalizacja zbiorników instalacje LPG i CNG Galeria

Adaptacja silnikow ZI i ZS
do zasilania LPG i CNG


Na licencji
NGV Autogas
Sp. z o.o.

legalizacja zbiorników

Legalizacja zbiorników LPG CNG LNG i H2 ( WODÓR)

Firma Agrotrak Sp. z o.o. posiada uprawnienia do legalizacji zbiorników LPG i CNG. Uprawnienia nadane przez Transportowy Dozór Techniczny.

Zakres naszych usług obejmuje:

 Do legalizacji mogą być dopuszczone wyłącznie te zbiorniki, które mają wybity znak homologacyjny:
 

 

Legalizacja zbiorników LPG starszych niż 10 lat:Legalizacja zbiorników LPG młodszych niż 10 lat:


 

Legalizacja butli CNG LNG H2 (wodór):

 

 

Uwaga: sprawy związane z legalizacją zbiornika może załatwiać właściciel, współwłaściciel lub osoba pisemnie upoważniona (wzór upoważnienia).

 

W sprawie wolnych terminów oraz kosztów legalizacji prosimy o kontakt telefoniczny    

tel/fax: 12-653-04-89

tel/komórkowy

601-442-834

663-388-734

695-195-669

lub email.

Bardzo prosimy o kontakt  telefoniczny w godzinach otwarcia zakładu ( 7:00 do godziny 15:00)Uwaga

 W dniu 30-05-2024 zak?ad b?dzie nieczynny.

Zapraszamy po przerwie

ZAMKNIJ KOMUNIKAT